Strandpromenaden ved "Trykkerdammen i Helsingør"

28. Jun 2021
Tegnestuen Møllen Arkitekter ApS har udarbejdet forslag til en "Nytænkning af hele arealet ved Helsingør roklub og Bådudlejningen ved Trykkerdammen. Der etableres nye bygninger for Helsingør Roklub med opbevaring af robåde, fælleslokaler samt mulighed for overnatning for besøgende roklubber.
Læs mere

Axceltorv i Helsingør

28. Jun 2021
Tegnestuen Møllen ApS har sammen med en interessegruppe Bjarne Jensen, Ole Bang, Sune Bang, Claes Høgly og Jørn Pedersen udviklet et forslag til at etablere ca. 200parkeringspladser under Axel Torv i Helsingør. Der foreslås endvidere at der udføres permanenter stadepladser og en ny handicapvenlig belægning på torvet.
Læs mere

Orangeri

14. Nov 2019
Bolig
Møllen Arkitekter, været arkitekter på sagen og har stået for udarbejdelse af skitseforslag, samt udarbejdelse og indsendelse af myndigheds projekt.
Læs mere

Espergærde Gymnasium & HF

14. Nov 2019
Uddannelse

Tilbygning til naturfagsfløj, med 4 nye klasserum, multianvendeligt fællesareal,  med  Amfi-opbygget område, for samling mv.

Læs mere

Den Internationelle Højskole i Helsingør

05. Nov 2018
Møllen Arkitekter ApS har afleveret forslag til udbygning af klasselokaler, samlingssal, mm.til Den Internationelle Højskole i Helsingør. Projektet er udført i samarbejde med arkitekt Jan Utzon og Landskabsarkitekt Peter Holst.
Læs mere

1 2 3 4 5 ... 10